Vákuové balenia

Predĺžte trvanlivosť produktu

Vákuové balenie môže spomaliť rast a rozmnožovanie mikroorganizmov odstránením zemného plynu z obalu, čím sa predĺži trvanlivosť výrobkov.V porovnaní s bežnými baliacimi výrobkami vákuové baliace výrobky zmenšujú priestor zaberaný tovarom.

vákuové balenie pri tvarovaní za tepla
vákuové vreckové balenie

Ažiadosť

Vákuové balenie je vhodné pre všetky druhy potravín, medicínskych produktov a priemyselného spotrebného tovaru.

 

Avýhodou

Vákuové balenie dokáže udržať kvalitu a čerstvosť potravín po dlhú dobu.Kyslík v balení sa odstraňuje, aby sa zabránilo rozmnožovaniu aeróbnych organizmov a spomalil sa proces oxidácie.Pre spotrebný tovar a priemyselné výrobky môže vákuové balenie zohrávať úlohu prachu, vlhkosti, antikoróznej ochrany.

 

Baliace stroje a baliace materiály

Vákuové balenie môže používať baliaci stroj na tvarovanie za tepla, komorový baliaci stroj a externý čerpací baliaci stroj na balenie.Ako vysoko automatické baliace zariadenie integruje baliaci stroj na tvarovanie za tepla online balenie, plnenie, tesnenie a rezanie, ktoré je vhodné pre niektoré výrobné požiadavky s vysokým dopytom po výstupe.Dutinový baliaci stroj a externý čerpací baliaci stroj sú vhodné pre niektoré malé a stredné podniky na výrobu šarží a vákuové vrecká sa používajú na balenie a tesnenie.