Kanadský obal na chlieb

Baliaci stroj pre kanadského výrobcu chleba je veľkej veľkosti so šírkou 700 mm a pokrokom vo formovaní. Veľké rozmery kladú vysoké požiadavky na tvarovanie a plnenie strojom. Musíme dosiahnuť rovnomerný tlak a stabilnú vykurovaciu silu, aby sme dosiahli vynikajúci výsledok balenia.

Je známe, že na chlieb majú často krátku záruku. Na zvýšenie jeho trvanlivosti používame MAP, väčšinu atmosférických obalov, ktoré sú vákuové a plynové. Vďaka silnej technológii MAP dokážeme zostatkový kyslík znížiť na úroveň nižšiu ako medzinárodný štandard o 1%, takže našich domácich kolegov necháme ďaleko za sebou.


Čas zverejnenia: 22. mája 2021